Information for EAL

Please see the information below for our EAL families (English as an additional language).
 

Prašau pažiūrėkite informaciją žemiau del musu EAL šeimos (Anglų papildoma kalba)

 
 
Covid Information Self Isolation Packs
 

Covid informaciją pats izoliacija pakuotės

Letters sent home
 

Laiškus išsiųste namo.

Important Dates

Friday 27th November - Deadline for payment of Christmas card orders.

Penktadienį 27th Lapkričio - Paskutinė diena mokėti del Kalėdos kortos užsakymus.

 

Monday 30th November - PTA Meeting at 1.30pm.

Pirmadienį 30th Lapkričio – PTA (šeimo-mokytojo asociacija) susitikimas 1.30pm

 

Wednesday 2nd December - dress rehearsal for Christmas play.

Trečiadienį 2nd Gruodžio – generalina repeticja dėl Kalėdos spektaklis

 

Friday 4th December - Recording of the Christmas play

Penktadienį 4th Gruodžio – įrašymas iš kalėdinio spektaklio

 

Week of 7th December - Christmas jumper donations and exchanges.

Savaitę of 7th Gruodžio – Kalėdos megztinio aukos ir apsikeisti

 

Tuesday 8th December - Outside Christmas Carol Singing - Eagles at 3pm.

Antradienį 8th Gruodžio – Lauke Kalėdinė giesmė dainavimas – Eagles ant 3pm

 

Wednesday 9th December - Outside Christmas Carol Singing - Magpies at 3pm.

Trečiadienį 9th Gruodžio - Lauke Kalėdinė giesmė dainavimas – Magpies ant 3pm

 

Thursday 10th December - Outside Christmas Carol Singing - Starlings at 3pm.

Ketvirtadienį 10th Gruodžio - Lauke Kalėdinė giesmė dainavimas – Starlings ant 3pm

 

Friday 11th December - Christmas jumper day, in exchange for £1.

Penktadienį 11th Gruodžio - Kalėdos megztinio dieną, už £1.

 

Week of 14th December - Christmas jumpers to be worn all week.

Savaitę of 14th Gruodžio - Kalėdos megztinio dėvėti visa savaitę.

 

Wednesday 16th December - Christmas School Lunch

Trečiadienį 16th Gruodžio – kalėdzio mokyklos pietūs

 

 

Friday 18th December - Last day of term. Finish at 1pm

Penktadienį 18th Gruodžio – Paskutine diena mokyklos terminas. Pabaigti 1pm

 

Monday 4th January 2021 Inset Day.

Pirmadienį 4th Sausio 2021 – Inset diena.

 

 

Tuesday 5th January Back to school.

Antradienį 5th Sausio 2021 – Atgal į Mokykla.

 

Thursday 11th February Break up for half term.

Ketvirtadienį 11th Vasario – Išsiskirti del pusė terminos

 

Friday 12th February 2021 Inset Day.

Penktadienį 12th Vasario – Inset diena.

 

Monday 22nd February Back to school.

Pirmadienį 22nd Vasario - Atgal į Mokykla.

 

Thursday 1st April Last day of term.

Ketvirtadienį 1st Balandis – Paskutine diena semestras

 

Monday 19th April Back to school.

Pirmadienį 19th Balandis - Atgal į Mokykla.

 

Monday 3rd May Bank Holiday - School closed.

Pirmadienį 3rd Gegužė banko išeiginė – Mokykla uždaryta.

 

Friday 28th May Break up for half term.

Penktadienį 28th Gegužė - Išsiskirti del pusė terminos

 

Monday 7th June 2021 Inset Day.

Pirmadienį 7th Birželio 2021 – Inset diena.

 

Tuesday 8th June Back to school.

Antradienį 8th Birželio - Atgal į Mokykla.

 

Friday 23rd July End of term - Break up for the summer holidays.

Penktadienį 23rd Birželio – išsiskirti del vasaros atostogos.